Bá Anh Shop

- Tướng: 57
- Skin: 62
- Ngọc: 90
- Khung Tinh Anh
- Rank: Bạch Kim II
- Rank SS19
360,000ATM
450,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 1189 - Kim Cương II

- Tướng: 57
- Skin: 44
- Ngọc: 90
Rank SS21
450,000đ
Acc ngon

Mã 1185 - Tinh Anh IV

- Tướng: 60
- Skin: 51
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS21
450,000đ
flo tà long kiếm sĩ

Mã 1002 - Bạch Kim IV

- Tướng: 60
- Skin: 60
- Ngọc: 90
Rank SS23
450,000đ
Acc ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp