Bá Anh Shop

- Tướng: 57
- Skin: 62
- Ngọc: 90
- Khung Tinh Anh
- Rank: Bạch Kim II
- Rank SS19
360,000ATM
450,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 1008 - Kim Cương III

- Tướng: 50
- Skin: 63
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS19
450,000đ
Acc ngon

Mã 1003 - Bạch Kim III

- Tướng: 67
- Skin: 85
- Ngọc: 90
Rank SS19
450,000đ
murad siêu việt

Mã 1002 - Bạch Kim IV

- Tướng: 60
- Skin: 60
- Ngọc: 90
Rank SS19
450,000đ
Acc ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp