Bá Anh Shop

- Tướng: 49
- Skin: 46
- Ngọc: 90 chuẩn
- Khung Cao Thủ
- Rank: Cao Thủ
- Rank SS19
320,000ATM
400,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 1016 - Bạch Kim III

- Tướng: 55
- Skin: 62
- Ngọc: 90
Rank SS19
400,000đ
Acc ngon

Mã 1011 - Bạch Kim I

- Tướng: 56
- Skin: 43
- Ngọc: 90
Rank SS19
400,000đ
dư 1 đá quý

Mã 1010 - Bạch Kim III

- Tướng: 58
- Skin: 52
- Ngọc: 90
Rank SS19
400,000đ
dư 1 đá quý

Mã 1001 - Bạch Kim III

- Tướng: 62
- Skin: 49
- Ngọc: 90
Rank SS19
400,000đ
Acc ngon

Mã 999 - Vàng IV

- Tướng: 53
- Skin: 52
- Ngọc: 90
Rank SS19
400,000đ
Acc ngon

Mã 980 - Bạch Kim I

- Tướng: 62
- Skin: 55
- Ngọc: 90
Rank SS17
400,000đ
Acc ngon

Mã 807 - Kim Cương III

- Tướng: 52
- Skin: 63
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS13
400,000đ
dư 1 đá quý

Mã 679 - Bạch Kim I

- Tướng: 61
- Skin: 66
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS13
400,000đ
murad sv
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp