Bá Anh Shop

- Tướng: 80
- Skin: 68
- Ngọc: 90
- Khung Cao Thủ
- Rank: Tinh Anh V
- Rank SS19
480,000ATM
600,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 1168 - Tinh Anh II

- Tướng: 57
- Skin: 52
- Ngọc: 84
Rank SS21
600,000đ
laville xạ thần, nak bboy

Mã 987 - Bạch Kim I

- Tướng: 64
- Skin: 74
- Ngọc: 90
Rank SS23
600,000đ
nak aic
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp