Bá Anh Shop

- Tướng: 38
- Skin: 14
- Ngọc: 90 chuẩn
- Khung Cao Thủ
- Rank: Kim Cương IV
- Rank SS19
160,000ATM
200,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 1034 - Bạch Kim III

- Tướng: 40
- Skin: 9
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS19
200,000đ
Acc ngon

Mã 1031 - Kim Cương II

- Tướng: 46
- Skin: 18
- Ngọc: 90
Rank SS19
200,000đ
Acc ngon

Mã 1021 - Vàng I

- Tướng: 43
- Skin: 38
- Ngọc: 90
Rank SS19
200,000đ
Acc ngon

Mã 152 - Vàng I

- Tướng: 40
- Skin: 25
- Ngọc: 90
Rank SS10
200,000đ
dư 1 đá quý
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp