Bá Anh Shop

- Tướng: 39
- Skin: 11
- Ngọc: 90
- Khung Tinh Anh
- Rank: Tinh Anh III
- Rank SS19
120,000ATM
150,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp