Bá Anh Shop

- Tướng: 38
- Skin: 9
- Ngọc: 90 chuẩn
- Khung Kim Cương
- Rank: Kim Cương III
- Rank SS19
112,000ATM
140,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp