Bá Anh Shop

- Tướng: 57
- Skin: 57
- Ngọc: 90
- Khung Cao Thủ
- Rank: Tinh Anh II
- Rank SS21
320,000ATM
400,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 1184 - Kim Cương II

- Tướng: 62
- Skin: 63
- Ngọc: 90
Rank SS21
400,000đ
nak bboy, murad sv

Mã 1156 - Tinh Anh III

- Tướng: 64
- Skin: 51
- Ngọc: 90
Rank SS21
400,000đ
Acc ngon

Mã 1093 - Kim Cương I

- Tướng: 57
- Skin: 61
- Ngọc: 90
Rank SS21
400,000đ
Acc ngon

Mã 1080 - Kim Cương I

- Tướng: 53
- Skin: 61
- Ngọc: 90
Rank SS21
400,000đ
dư 69k vàng

Mã 1060 - Tinh Anh IV

- Tướng: 61
- Skin: 52
- Ngọc: 90
Rank SS21
400,000đ
Acc ngon

Mã 1059 - Tinh Anh V

- Tướng: 61
- Skin: 43
- Ngọc: 90
Rank SS21
400,000đ
Acc ngon

Mã 1010 - Bạch Kim III

- Tướng: 58
- Skin: 52
- Ngọc: 90
Rank SS23
400,000đ
dư 1 đá quý

Mã 1001 - Bạch Kim III

- Tướng: 62
- Skin: 49
- Ngọc: 90
Rank SS23
400,000đ
Acc ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp