Bá Anh Shop

- Tướng: 48
- Skin: 31
- Ngọc: 90
- Khung Cao Thủ
- Rank: Tinh Anh IV
- Rank SS21
160,000ATM
200,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 1195 - Tinh Anh V

- Tướng: 48
- Skin: 50
- Ngọc: 90
Rank SS21
200,000đ
Acc ngon

Mã 1162 - Kim Cương III

- Tướng: 46
- Skin: 19
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS21
200,000đ
nak bboy, flo vũ kiếm sư

Mã 1118 - Kim Cương IV

- Tướng: 48
- Skin: 30
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS21
200,000đ
Acc ngon

Mã 1113 - Kim Cương II

- Tướng: 47
- Skin: 24
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS21
200,000đ
Acc ngon

Mã 1095 - Kim Cương III

- Tướng: 44
- Skin: 32
- Ngọc: 90
Rank SS21
200,000đ
Acc ngon

Mã 1056 - Bạch Kim III

- Tướng: 52
- Skin: 24
- Ngọc: 90
Rank SS21
200,000đ
Acc ngon

Mã 152 - Vàng I

- Tướng: 40
- Skin: 25
- Ngọc: 90
Rank SS10
200,000đ
dư 1 đá quý
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp