Bá Anh Shop

- Tướng: 55
- Skin: 68
- Ngọc: 90
- Khung Cao Thủ
- Rank: Tinh Anh III
- Rank SS21
280,000ATM
350,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 1023 - Bạch Kim IV

- Tướng: 42
- Skin: 53
- Ngọc: 90
Rank SS19
350,000đ
Acc ngon

Mã 1005 - Bạch Kim II

- Tướng: 53
- Skin: 41
- Ngọc: 90
Rank SS19
350,000đ
Acc ngon

Mã 991 - Kim Cương IV

- Tướng: 48
- Skin: 50
- Ngọc: 90
Rank SS19
350,000đ
murad siêu việt

Mã 977 - Bạch Kim III

- Tướng: 51
- Skin: 52
- Ngọc: 90
Rank SS17
350,000đ
Acc ngon

Mã 962 - Kim Cương III

- Tướng: 55
- Skin: 49
- Ngọc: 90
Rank SS14
350,000đ
dư 1 đá quý

Mã 950 - Bạch Kim III

- Tướng: 47
- Skin: 60
- Ngọc: 90
Rank SS14
350,000đ
Acc ngon

Mã 857 - Bạch Kim I

- Tướng: 41
- Skin: 60
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS14
350,000đ
ngọc ngon, murad sv

Mã 851 - Bạch Kim IV

- Tướng: 54
- Skin: 62
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS14
350,000đ
Acc ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp