Bá Anh Shop

- Tướng: 44
- Skin: 26
- Ngọc: 90
- Khung Tinh Anh
- Rank: Kim Cương I
- Rank SS21
144,000ATM
180,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp