Bá Anh Shop

- Tướng: 49
- Skin: 25
- Ngọc: 90
- Khung Kim Cương
- Rank: Kim Cương V
- Rank SS21
120,000ATM
150,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 1119 - Bạch Kim I

- Tướng: 42
- Skin: 19
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS21
150,000đ
Acc ngon

Mã 1096 - Tinh Anh V

- Tướng: 35
- Skin: 15
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS21
150,000đ
Acc ngon

Mã 1074 - Bạch Kim II

- Tướng: 37
- Skin: 14
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS21
150,000đ
Acc ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp