Bá Anh Shop

- Tướng: 57
- Skin: 37
- Ngọc: 90
- Khung Kim Cương
- Rank: Kim Cương V
- Rank SS21
200,000ATM
250,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 1202 - Vàng I

- Tướng: 38
- Skin: 22
- Ngọc: 90
Rank SS21
250,000đ
nak quán quân, violet pháo hoa

Mã 1158 - Tinh Anh I

- Tướng: 56
- Skin: 26
- Ngọc: 90
Rank SS21
250,000đ
Acc ngon

Mã 1129 - Tinh Anh IV

- Tướng: 53
- Skin: 40
- Ngọc: 90
Rank SS21
250,000đ
nak bboy

Mã 1124 - Kim Cương II

- Tướng: 53
- Skin: 38
- Ngọc: 90
Rank SS21
250,000đ
Acc ngon

Mã 1117 - Tinh Anh I

- Tướng: 51
- Skin: 26
- Ngọc: 90
Rank SS21
250,000đ
nak quán quân

Mã 1107 - Tinh Anh V

- Tướng: 40
- Skin: 39
- Ngọc: 90
Rank SS21
250,000đ
nak bboy

Mã 1086 - Tinh Anh V

- Tướng: 52
- Skin: 34
- Ngọc: 90
Rank SS21
250,000đ
Acc ngon

Mã 1058 - Kim Cương V

- Tướng: 58
- Skin: 46
- Ngọc: 90
Rank SS21
250,000đ
Acc ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp