Bá Anh Shop

- Tướng: 52
- Skin: 29
- Ngọc: 90
- Khung Cao Thủ
- Rank: Cao Thủ
- Rank SS21
240,000ATM
300,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 1199 - Tinh Anh V

- Tướng: 43
- Skin: 27
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS21
300,000đ
violet nữ hoàng pháo hoa

Mã 1151 - Tinh Anh II

- Tướng: 58
- Skin: 56
- Ngọc: 90
Rank SS21
300,000đ
Acc ngon

Mã 1063 - Kim Cương III

- Tướng: 56
- Skin: 51
- Ngọc: 90
Rank SS21
300,000đ
Acc ngon

Mã 1009 - Bạch Kim V

- Tướng: 51
- Skin: 49
- Ngọc: 90
Rank SS19
300,000đ
Acc ngon

Mã 993 - Bạch Kim V

- Tướng: 49
- Skin: 37
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS19
300,000đ
Acc ngon

Mã 902 - Bạch Kim IV

- Tướng: 49
- Skin: 46
- Ngọc: 90
Rank SS14
300,000đ
Acc ngon

Mã 841 - Bạch Kim II

- Tướng: 43
- Skin: 48
- Ngọc: 90
Rank SS13
300,000đ
Acc ngon

Mã 808 - Bạch Kim I

- Tướng: 50
- Skin: 37
- Ngọc: 90
Rank SS13
300,000đ
Acc ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp