Bá Anh Shop

- Tướng: 64
- Skin: 51
- Ngọc: 90
- Khung Cao Thủ
- Rank: Tinh Anh III
- Rank SS21
320,000ATM
400,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 1106 - Tinh Anh II

- Tướng: 57
- Skin: 57
- Ngọc: 90
Rank SS21
400,000đ
nak quán quân

Mã 1093 - Kim Cương I

- Tướng: 57
- Skin: 61
- Ngọc: 90
Rank SS21
400,000đ
Acc ngon

Mã 1080 - Kim Cương I

- Tướng: 53
- Skin: 61
- Ngọc: 90
Rank SS21
400,000đ
dư 69k vàng

Mã 1060 - Tinh Anh IV

- Tướng: 61
- Skin: 52
- Ngọc: 90
Rank SS21
400,000đ
Acc ngon

Mã 1059 - Tinh Anh V

- Tướng: 61
- Skin: 43
- Ngọc: 90
Rank SS21
400,000đ
Acc ngon

Mã 1010 - Bạch Kim III

- Tướng: 58
- Skin: 52
- Ngọc: 90
Rank SS19
400,000đ
dư 1 đá quý

Mã 1001 - Bạch Kim III

- Tướng: 62
- Skin: 49
- Ngọc: 90
Rank SS19
400,000đ
Acc ngon

Mã 999 - Vàng IV

- Tướng: 53
- Skin: 52
- Ngọc: 90
Rank SS19
400,000đ
Acc ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp