Bá Anh Shop

- Tướng: 60
- Skin: 51
- Ngọc: 90 chuẩn
- Khung Tinh Anh
- Rank: Tinh Anh IV
- Rank SS21
360,000ATM
450,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 1189 - Kim Cương II

- Tướng: 57
- Skin: 44
- Ngọc: 90
Rank SS21
450,000đ
Acc ngon

Mã 1024 - Bạch Kim II

- Tướng: 57
- Skin: 62
- Ngọc: 90
Rank SS19
450,000đ
dư 1 đá quý

Mã 1002 - Bạch Kim IV

- Tướng: 60
- Skin: 60
- Ngọc: 90
Rank SS19
450,000đ
Acc ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp