Bá Anh Shop

- Tướng: 37
- Skin: 26
- Ngọc: 90
- Khung Bạch Kim
- Rank: Bạch Kim III
- Rank SS11
128,000ATM
160,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 518 - Bạch Kim I

- Tướng: 36
- Skin: 25
- Ngọc: 90
Rank SS11
160,000đ
dư 14k vàng

Mã 180 - Vàng I

- Tướng: 30
- Skin: 13
- Ngọc: 93v
Rank SS10
160,000đ
ngọc ngon

Mã 176 - Vàng I

- Tướng: 35
- Skin: 29
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS10
160,000đ
Acc ngon

Mã 168 - Vàng III

- Tướng: 34
- Skin: 27
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS10
160,000đ
Acc ngon

Mã 139 - Bạc I

- Tướng: 31
- Skin: 14
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS10
160,000đ
ngọc chuẩn chuyên tank

Mã 123 - Vàng II

- Tướng: 30
- Skin: 27
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS10
160,000đ
Acc ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp