Bá Anh Shop

- Tướng: 33
- Skin: 25
- Ngọc: 90
- Khung Bạch Kim
- Rank: Bạch Kim III
- Rank SS11
160,000ATM
200,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 618 - Bạch Kim II

- Tướng: 31
- Skin: 26
- Ngọc: 90
Rank SS12
200,000đ
murad sv, zuka nguyên soái

Mã 616 - Bạch Kim III

- Tướng: 32
- Skin: 23
- Ngọc: 90
Rank SS12
200,000đ
Acc ngon

Mã 615 - Bạch Kim V

- Tướng: 36
- Skin: 26
- Ngọc: 90
Rank SS12
200,000đ
dư 22k vàng

Mã 614 - Bạch Kim III

- Tướng: 31
- Skin: 16
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS12
200,000đ
dư 1 đá quý, dư 17k vàng

Mã 612 - Bạch Kim III

- Tướng: 31
- Skin: 28
- Ngọc: 90
Rank SS12
200,000đ
murad siêu việt

Mã 611 - Bạch Kim III

- Tướng: 34
- Skin: 21
- Ngọc: 90
Rank SS12
200,000đ
tulen thiên hà, nak aic, dư 11k vàng

Mã 608 - Vàng I

- Tướng: 36
- Skin: 29
- Ngọc: 87
Rank SS12
200,000đ
Acc ngon

Mã 607 - Bạch Kim IV

- Tướng: 32
- Skin: 20
- Ngọc: 90
Rank SS12
200,000đ
dư 18k vàng
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp