Bá Anh Shop

- Tướng: 60
- Skin: 64
- Ngọc: 90
- Khung Kim Cương
- Rank: Bạch Kim I
- Rank SS11
600,000ATM
750,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 458 - Kim Cương III

- Tướng: 54
- Skin: 71
- Ngọc: 90
Rank SS11
750,000đ
dư 1 đá quý, skin đẹp nhiều

Mã 457 - Bạch Kim II

- Tướng: 54
- Skin: 67
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS11
750,000đ
dư 1 đá quý, skin tướng ngon

Mã 418 - Kim Cương V

- Tướng: 55
- Skin: 67
- Ngọc: 111v
Rank SS11
750,000đ
dư 1 đá quý, tướng skin ngọc ngon

Mã 73 - Bạch Kim I

- Tướng: 48
- Skin: 57
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS9
750,000đ
dư 2 đá quý, skin ss nhiều

Mã 27 - Kim Cương III

- Tướng: 55
- Skin: 41
- Ngọc: 109v
Rank SS9
750,000đ
1 đá quý, nak sv3

Mã 25 - Bạch Kim II

- Tướng: 50
- Skin: 57
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS9
750,000đ
dư 2 đá quý, 191 quân huy

Mã 19 - Bạch Kim I

- Tướng: 53
- Skin: 50
- Ngọc: 130v
Rank SS9
750,000đ
dư 2 đá quý, tướng skin ngọc ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp