Bá Anh Shop

- Tướng: 36
- Skin: 22
- Ngọc: 90
- Khung Bạch Kim
- Rank: Bạch Kim IV
- Rank SS11
140,000ATM
175,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 427 - Vàng II

- Tướng: 31
- Skin: 33
- Ngọc: 90
Rank SS11
175,000đ
murad siêu việt

Mã 380 - Kim Cương V

- Tướng: 28
- Skin: 23
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS11
175,000đ
dư 29k vàng, dư 1 đá quý

Mã 367 - Kim Cương V

- Tướng: 24
- Skin: 24
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS11
175,000đ
dư 69k vàng, 1 đá quý

Mã 319 - Kim Cương I

- Tướng: 34
- Skin: 27
- Ngọc: 90
Rank SS10
175,000đ
Acc ngon

Mã 284 - Bạch Kim IV

- Tướng: 31
- Skin: 17
- Ngọc: 90
Rank SS10
175,000đ
dư 1 đá quý

Mã 260 - Kim Cương IV

- Tướng: 33
- Skin: 28
- Ngọc: 90
Rank SS10
175,000đ
murad siêu việt

Mã 198 - Bạch Kim IV

- Tướng: 30
- Skin: 23
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS10
175,000đ
Acc ngon

Mã 170 - Bạch Kim V

- Tướng: 33
- Skin: 21
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS10
175,000đ
dư 1 đá quý
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp