Bá Anh Shop

- Tướng: 29
- Skin: 26
- Ngọc: 90
- Khung Kim Cương
- Rank: Bạch Kim I
- Rank SS11
100,000ATM
125,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 556 - Bạch Kim II

- Tướng: 29
- Skin: 32
- Ngọc: 90
Rank SS11
125,000đ
dư 1 đá quý

Mã 200 - Bạch Kim V

- Tướng: 23
- Skin: 37
- Ngọc: 75
Rank SS10
125,000đ
murad sv

Mã 183 - Bạch Kim V

- Tướng: 28
- Skin: 19
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS10
125,000đ
Acc ngon

Mã 179 - Vàng I

- Tướng: 30
- Skin: 23
- Ngọc: 90
Rank SS10
125,000đ
dư 1 đá quý

Mã 140 - Vàng II

- Tướng: 30
- Skin: 16
- Ngọc: 90
Rank SS10
125,000đ
vận may cao: 139

Mã 137 - Vàng II

- Tướng: 30
- Skin: 13
- Ngọc: 90
Rank SS10
125,000đ
airi kiemono

Mã 131 - Vàng III

- Tướng: 20
- Skin: 13
- Ngọc: 84
Rank SS10
125,000đ
omen quỷ nguyệt, hayate + skin

Mã 124 - Vàng III

- Tướng: 31
- Skin: 18
- Ngọc: 90
Rank SS10
125,000đ
Acc ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp