Bá Anh Shop

- Tướng: 31
- Skin: 29
- Ngọc: 90
- Khung Kim Cương
- Rank: Bạch Kim II
- Rank SS11
120,000ATM
150,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 581 - Bạch Kim III

- Tướng: 22
- Skin: 26
- Ngọc: 90
Rank SS12
150,000đ
murad siêu việt

Mã 436 - Bạc I

- Tướng: 35
- Skin: 25
- Ngọc: 81
Rank SS11
150,000đ
Acc ngon

Mã 434 - Bạch Kim III

- Tướng: 30
- Skin: 24
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS11
150,000đ
vận may 147, ngọc ngon

Mã 432 - Bạch Kim III

- Tướng: 32
- Skin: 22
- Ngọc: 90
Rank SS11
150,000đ
Acc ngon

Mã 393 - Bạch Kim V

- Tướng: 30
- Skin: 22
- Ngọc: 90
Rank SS11
150,000đ
hayate

Mã 392 - Bạch Kim IV

- Tướng: 31
- Skin: 20
- Ngọc: 90
Rank SS11
150,000đ
hayate, dư 12k vàng

Mã 362 - Vàng I

- Tướng: 33
- Skin: 23
- Ngọc: 90
Rank SS11
150,000đ
dư 1 đá quý

Mã 361 - Vàng III

- Tướng: 30
- Skin: 28
- Ngọc: 90
Rank SS11
150,000đ
dư 1 đá quý
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp