Bá Anh Shop

- Tướng: 46
- Skin: 31
- Ngọc: 77
- Khung Tinh Anh
- Rank: Tinh Anh IV
- Rank SS11
180,000ATM
225,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 402 - Kim Cương IV

- Tướng: 42
- Skin: 32
- Ngọc: 86
Rank SS11
225,000đ
hayate

Mã 162 - Vàng I

- Tướng: 30
- Skin: 30
- Ngọc: 112v
Rank SS10
225,000đ
dư 1 đá quý, ngọc ngon

Mã 157 - Bạch Kim V

- Tướng: 41
- Skin: 34
- Ngọc: 90
Rank SS10
225,000đ
raz muay thái

Mã 156 - Bạch Kim IV

- Tướng: 40
- Skin: 29
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS10
225,000đ
ngọc cực chuẩn

Mã 152 - Vàng I

- Tướng: 40
- Skin: 25
- Ngọc: 90
Rank SS10
225,000đ
dư 1 đá quý

Mã 128 - Bạch Kim IV

- Tướng: 33
- Skin: 30
- Ngọc: 90
Rank SS10
225,000đ
nak aic

Mã 125 - Bạch Kim III

- Tướng: 32
- Skin: 26
- Ngọc: 101v
Rank SS10
225,000đ
acc ngọc ngon

Mã 111 - Vàng IV

- Tướng: 40
- Skin: 24
- Ngọc: 90
Rank SS10
225,000đ
dư 70 vé quay kho báu
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp