Bá Anh Shop

- Tướng: 46
- Skin: 31
- Ngọc: 77
- Khung Tinh Anh
- Rank: Tinh Anh IV
- Rank SS11
180,000ATM
225,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 162 - Vàng I

- Tướng: 30
- Skin: 30
- Ngọc: 112v
Rank SS10
225,000đ
dư 1 đá quý, ngọc ngon

Mã 152 - Vàng I

- Tướng: 40
- Skin: 25
- Ngọc: 90
Rank SS10
225,000đ
dư 1 đá quý

Mã 125 - Bạch Kim III

- Tướng: 32
- Skin: 26
- Ngọc: 101v
Rank SS10
225,000đ
acc ngọc ngon

Mã 111 - Vàng IV

- Tướng: 40
- Skin: 24
- Ngọc: 90
Rank SS10
225,000đ
dư 70 vé quay kho báu

Mã 97 - Bạch Kim II

- Tướng: 40
- Skin: 35
- Ngọc: 90
Rank SS9
225,000đ
vận may cao sắp ra đá quý

Mã 85 - Bạch Kim II

- Tướng: 35
- Skin: 30
- Ngọc: 81
Rank SS9
225,000đ
dư 1 đá quý, murad sv, nak chiến binh

Mã 60 - Vàng II

- Tướng: 36
- Skin: 27
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS9
225,000đ
dư 1 đá quý

Mã 46 - Vàng I

- Tướng: 42
- Skin: 22
- Ngọc: 74
Rank SS9
225,000đ
liliana nguyệt mị ly
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp