Bá Anh Shop

- Tướng: 38
- Skin: 46
- Ngọc: 90
- Khung Bạch Kim
- Rank: Bạch Kim V
- Rank SS13
200,000ATM
250,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 1043 - Kim Cương III

- Tướng: 43
- Skin: 42
- Ngọc: 90
Rank SS19
250,000đ
Acc ngon

Mã 932 - Kim Cương V

- Tướng: 42
- Skin: 33
- Ngọc: 90
Rank SS14
250,000đ
Acc ngon

Mã 930 - Kim Cương V

- Tướng: 43
- Skin: 35
- Ngọc: 90
Rank SS14
250,000đ
Acc ngon

Mã 920 - Bạch Kim IV

- Tướng: 37
- Skin: 44
- Ngọc: 90
Rank SS14
250,000đ
Acc ngon

Mã 898 - Kim Cương III

- Tướng: 38
- Skin: 39
- Ngọc: 90
Rank SS14
250,000đ
murad siêu việt

Mã 745 - Bạch Kim I

- Tướng: 45
- Skin: 38
- Ngọc: 90
Rank SS13
250,000đ
Acc ngon

Mã 706 - Bạch Kim I

- Tướng: 43
- Skin: 49
- Ngọc: 90
Rank SS13
250,000đ
Acc ngon

Mã 192 - Bạch Kim I

- Tướng: 50
- Skin: 28
- Ngọc: 90
Rank SS10
250,000đ
dư 13k vàng
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp