Bá Anh Shop

- Tướng: 62
- Skin: 57
- Ngọc: 90
- Khung Kim Cương
- Rank: Bạch Kim III
- Rank SS14
440,000ATM
550,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 848 - Kim Cương V

- Tướng: 56
- Skin: 58
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS14
550,000đ
ngọc ngon, dư 1 đá quý

Mã 753 - Bạch Kim I

- Tướng: 62
- Skin: 55
- Ngọc: 90
Rank SS13
550,000đ
Acc ngon

Mã 703 - Bạch Kim II

- Tướng: 55
- Skin: 58
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS13
550,000đ
ngọc ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp