Bá Anh Shop

- Tướng: 37
- Skin: 31
- Ngọc: 90
- Khung Kim Cương
- Rank: Bạch Kim II
- Rank SS14
280,000ATM
350,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 933 - Tinh Anh I

- Tướng: 38
- Skin: 38
- Ngọc: 90
Rank SS14
350,000đ
Acc ngon

Mã 932 - Kim Cương V

- Tướng: 42
- Skin: 33
- Ngọc: 90
Rank SS14
350,000đ
Acc ngon

Mã 930 - Kim Cương V

- Tướng: 43
- Skin: 35
- Ngọc: 90
Rank SS14
350,000đ
Acc ngon

Mã 917 - Tinh Anh I

- Tướng: 40
- Skin: 34
- Ngọc: 90
Rank SS14
350,000đ
Acc ngon

Mã 916 - Tinh Anh II

- Tướng: 41
- Skin: 43
- Ngọc: 90
Rank SS14
350,000đ
Acc ngon

Mã 898 - Kim Cương III

- Tướng: 38
- Skin: 39
- Ngọc: 90
Rank SS14
350,000đ
murad siêu việt

Mã 880 - Vàng I

- Tướng: 48
- Skin: 45
- Ngọc: 90
Rank SS14
350,000đ
Acc ngon

Mã 865 - Kim Cương II

- Tướng: 38
- Skin: 38
- Ngọc: 90
Rank SS14
350,000đ
Acc ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp