Bá Anh Shop

- Tướng: 37
- Skin: 44
- Ngọc: 90
- Khung Bạch Kim
- Rank: Bạch Kim IV
- Rank SS14
240,000ATM
300,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 967 - Bạch Kim II

- Tướng: 44
- Skin: 37
- Ngọc: 90
Rank SS14
300,000đ
Acc ngon

Mã 905 - Tinh Anh III

- Tướng: 38
- Skin: 28
- Ngọc: 90
Rank SS14
300,000đ
Acc ngon

Mã 884 - Bạch Kim V

- Tướng: 38
- Skin: 39
- Ngọc: 90
Rank SS14
300,000đ
Acc ngon

Mã 717 - Bạch Kim II

- Tướng: 38
- Skin: 45
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS13
300,000đ
Acc ngon

Mã 62 - Vàng I

- Tướng: 43
- Skin: 32
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS9
300,000đ
dư 1 đá quý, ngọc ngon

Mã 32 - Bạch Kim V

- Tướng: 41
- Skin: 38
- Ngọc: 81
Rank SS9
300,000đ
Acc ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp