Bá Anh Shop

- Tướng: 31
- Skin: 28
- Ngọc: 90
- Khung Kim Cương
- Rank: Kim Cương IV
- Rank SS14
200,000ATM
250,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 893 - Kim Cương I

- Tướng: 30
- Skin: 30
- Ngọc: 90
Rank SS14
250,000đ
Acc ngon

Mã 889 - Vàng III

- Tướng: 33
- Skin: 35
- Ngọc: 90
Rank SS14
250,000đ
Acc ngon

Mã 762 - Kim Cương IV

- Tướng: 31
- Skin: 27
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS13
250,000đ
dư 21k vàng, murad mtp

Mã 694 - Bạch Kim II

- Tướng: 36
- Skin: 36
- Ngọc: 90
Rank SS13
250,000đ
Acc ngon

Mã 599 - Bạch Kim III

- Tướng: 37
- Skin: 27
- Ngọc: 90
Rank SS12
250,000đ
murad siêu việt
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp