Bá Anh Shop

- Tướng: 43
- Skin: 35
- Ngọc: 90
- Khung Cao Thủ
- Rank: Kim Cương V
- Rank SS14
280,000ATM
350,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 933 - Tinh Anh I

- Tướng: 38
- Skin: 38
- Ngọc: 90
Rank SS14
350,000đ
Acc ngon

Mã 932 - Kim Cương V

- Tướng: 42
- Skin: 33
- Ngọc: 90
Rank SS14
350,000đ
Acc ngon

Mã 917 - Tinh Anh I

- Tướng: 40
- Skin: 34
- Ngọc: 90
Rank SS14
350,000đ
Acc ngon

Mã 916 - Tinh Anh II

- Tướng: 41
- Skin: 43
- Ngọc: 90
Rank SS14
350,000đ
Acc ngon

Mã 898 - Kim Cương III

- Tướng: 38
- Skin: 39
- Ngọc: 90
Rank SS14
350,000đ
murad siêu việt

Mã 880 - Vàng I

- Tướng: 48
- Skin: 45
- Ngọc: 90
Rank SS14
350,000đ
Acc ngon

Mã 865 - Kim Cương II

- Tướng: 38
- Skin: 38
- Ngọc: 90
Rank SS14
350,000đ
Acc ngon

Mã 824 - Bạch Kim I

- Tướng: 40
- Skin: 45
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS13
350,000đ
dư 1 đá quý, ngọc chuẩn phép
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp