Bá Anh Shop

- Tướng: 42
- Skin: 39
- Ngọc: 90
- Khung Tinh Anh
- Rank: Kim Cương III
- Rank SS14
320,000ATM
400,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 948 - Kim Cương IV

- Tướng: 49
- Skin: 50
- Ngọc: 90
Rank SS14
400,000đ
Acc ngon

Mã 929 - Tinh Anh I

- Tướng: 45
- Skin: 42
- Ngọc: 90
Rank SS14
400,000đ
Acc ngon

Mã 914 - Bạch Kim III

- Tướng: 48
- Skin: 51
- Ngọc: 90
Rank SS14
400,000đ
Acc ngon

Mã 904 - Bạch Kim I

- Tướng: 40
- Skin: 40
- Ngọc: 90
Rank SS14
400,000đ
murad sv, nak aic

Mã 902 - Bạch Kim IV

- Tướng: 49
- Skin: 46
- Ngọc: 90
Rank SS14
400,000đ
Acc ngon

Mã 882 - Kim Cương V

- Tướng: 43
- Skin: 56
- Ngọc: 90
Rank SS14
400,000đ
nak aic, murad sv

Mã 841 - Bạch Kim II

- Tướng: 43
- Skin: 48
- Ngọc: 90
Rank SS13
400,000đ
Acc ngon

Mã 805 - Bạch Kim III

- Tướng: 52
- Skin: 41
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS13
400,000đ
uy tín 67, ngọc cực ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp