Bá Anh Shop

- Tướng: 52
- Skin: 52
- Ngọc: 90 chuẩn
- Khung Cao Thủ
- Rank: Kim Cương III
- Rank SS14
400,000ATM
500,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 901 - Kim Cương IV

- Tướng: 54
- Skin: 51
- Ngọc: 90
Rank SS14
500,000đ
Acc ngon

Mã 875 - Kim Cương III

- Tướng: 54
- Skin: 58
- Ngọc: 90
Rank SS14
500,000đ
Acc ngon

Mã 857 - Bạch Kim I

- Tướng: 41
- Skin: 60
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS14
500,000đ
ngọc ngon, murad sv

Mã 851 - Bạch Kim IV

- Tướng: 54
- Skin: 62
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS14
500,000đ
Acc ngon

Mã 807 - Kim Cương III

- Tướng: 52
- Skin: 63
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS13
500,000đ
dư 1 đá quý

Mã 806 - Kim Cương III

- Tướng: 53
- Skin: 67
- Ngọc: 90
Rank SS13
500,000đ
Acc ngon

Mã 735 - Kim Cương IV

- Tướng: 55
- Skin: 57
- Ngọc: 90
Rank SS13
500,000đ
dư 2 đá quý, ngọc chuẩn phép

Mã 734 - Bạch Kim I

- Tướng: 52
- Skin: 68
- Ngọc: 90
Rank SS13
500,000đ
Acc ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp