Bá Anh Shop

- Tướng: 53
- Skin: 68
- Ngọc: 90
- Khung Cao Thủ
- Rank: Kim Cương III
- Rank SS14
360,000ATM
450,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 962 - Kim Cương III

- Tướng: 55
- Skin: 49
- Ngọc: 90
Rank SS14
450,000đ
dư 1 đá quý

Mã 950 - Bạch Kim III

- Tướng: 47
- Skin: 60
- Ngọc: 90
Rank SS14
450,000đ
Acc ngon

Mã 840 - Kim Cương III

- Tướng: 52
- Skin: 53
- Ngọc: 90
Rank SS13
450,000đ
Acc ngon

Mã 769 - Kim Cương II

- Tướng: 49
- Skin: 59
- Ngọc: 90
Rank SS13
450,000đ
Acc ngon

Mã 736 - Kim Cương III

- Tướng: 52
- Skin: 59
- Ngọc: 90
Rank SS13
450,000đ
Acc ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp