Bá Anh Shop

- Tướng: 36
- Skin: 33
- Ngọc: 73
- Khung Kim Cương
- Rank: Bạch Kim II
- Rank SS14
136,000ATM
170,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp