Bá Anh Shop

- Tướng: 47
- Skin: 38
- Ngọc: 86
- Khung Cao Thủ
- Rank: Tinh Anh IV
- Rank SS14
240,000ATM
300,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 967 - Bạch Kim II

- Tướng: 44
- Skin: 37
- Ngọc: 90
Rank SS14
300,000đ
Acc ngon

Mã 920 - Bạch Kim IV

- Tướng: 37
- Skin: 44
- Ngọc: 90
Rank SS14
300,000đ
Acc ngon

Mã 918 - Kim Cương I

- Tướng: 38
- Skin: 39
- Ngọc: 90
Rank SS14
300,000đ
Acc ngon

Mã 905 - Tinh Anh III

- Tướng: 38
- Skin: 28
- Ngọc: 90
Rank SS14
300,000đ
Acc ngon

Mã 884 - Bạch Kim V

- Tướng: 38
- Skin: 39
- Ngọc: 90
Rank SS14
300,000đ
Acc ngon

Mã 717 - Bạch Kim II

- Tướng: 38
- Skin: 45
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS13
300,000đ
Acc ngon

Mã 690 - Bạch Kim II

- Tướng: 41
- Skin: 32
- Ngọc: 90
Rank SS13
300,000đ
Acc ngon

Mã 598 - Bạch Kim IV

- Tướng: 30
- Skin: 40
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS12
300,000đ
Acc ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp