Bá Anh Shop

- Tướng: 74
- Skin: 87
- Ngọc: 90
- Khung Tinh Anh
- Rank: Kim Cương IV
- Rank SS14
520,000ATM
650,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 870 - Bạch Kim II

- Tướng: 64
- Skin: 80
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS14
650,000đ
Acc ngon

Mã 798 - Tinh Anh V

- Tướng: 63
- Skin: 78
- Ngọc: 90
Rank SS13
650,000đ
dư 2 đá quý

Mã 766 - Tinh Anh I

- Tướng: 51
- Skin: 55
- Ngọc: 185v
Rank SS13
650,000đ
rank cao, ngọc ngon

Mã 756 - Tinh Anh V

- Tướng: 64
- Skin: 74
- Ngọc: 90
Rank SS13
650,000đ
Acc ngon
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp