Bá Anh Shop

- Tướng: 68
- Skin: 83
- Ngọc: 90
- Khung Tinh Anh
- Rank: Bạch Kim II
- Rank SS19
480,000ATM
600,000Card
Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game
TÀI KHOẢN TƯƠNG TỰ

Mã 1036 - Kim Cương III

- Tướng: 80
- Skin: 71
- Ngọc: 90 chuẩn
Rank SS19
600,000đ
Acc ngon

Mã 1033 - Tinh Anh V

- Tướng: 80
- Skin: 68
- Ngọc: 90
Rank SS19
600,000đ
Acc ngon

Mã 987 - Bạch Kim I

- Tướng: 64
- Skin: 74
- Ngọc: 90
Rank SS19
600,000đ
nak aic
Nếu chưa chọn được acc liên quân ưng ý, bạn có thể chọn những loại tài khoản liên quân bên dưới để xem tiếp